В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова